Fartsbot Spania

Hva skjer hvis jeg får en fartsbot i Spania? Hastighetsgrensene i Spania er høyere enn hva vi har i Norge, men bøter og reaksjoner er lavere, og på grunn av et flott veinett er antall dødsulykker lavt på europeisk skala. Her tar vi for oss alt du trenger vite om fartsbøter i Spania.

Fartsbøter i Spania

Hvis du har et spansk identitetskort (for utlendinger er dette NIE – Número de Identidad de Extranjero) kan du betale alle bøter innen 20 dager, og du vil få en rabatt på 50%. Dette gjelder ikke svært alvorlige lovbrudd. Dette betyr at den virkelige boten er halvparten av det som er vist på fartsboten. Hvis du ikke har en spansk identitet, skal alle bøter betales på stedet. Hvis du ikke betaler, kan politiet ta bilen din som sikkerhet. Du kan betale online via DGTs nettside: Gå til www.dgt.es Under Tramitas y multas velg “Få mer informasjon” Klikk på Pago de Multas, og deretter klikk på Pago de Multas sin Certado Digital. Fyll inn nødvendig informasjon som du finner på fartsboten.

Hvis du har leiebil og får en fartsbot, vil boten komme til bilutleieselskapet, og de vil gi din kontaktinformasjon til politiet, som deretter sender deg boten i posten. Mange leiebilselskaper tar et ekstra gebyr for dette som kan bli belastet ditt kredittkort uten forvarsel.

Du kan bli fengslet for høy hastighet i Spania: Hastighet på over 80 km / t over den lovlige grensen på motorveier, eller over 60 km / t over den lovlige grensen på byveier, vil bli straffet med fengsel eller en stor fartsbot basert på din lønn, og du kan miste førerkortet i inntil 4 år.

Satser for fatsbøter og poengtrekk i Spania
Disse satsene kan reguleres årlig, men gir deg en pekepinn på nivået.

Satser for fartsbot i Spania
Fartsbot Spania


Den spanske trafikkpolitiet (Guardia Civil Trafico) i Torrevieja på sørkysten har satt opp sin egen Facebook-side oppkalt etter hovedveien i distriktet, N332. Den er på engelsk og de publiserer mange nyttige tips og informasjon nesten hver dag. For utlendinger, enten du bor her eller ikke, er dette den beste kilden til de spanske trafikkreglene og hvordan de praktiseres. De har ogsa en egen nettside N332

Har du fått en parkeringsbot i Spania?, kan du lese mer om hva du skal gjøre og hvordan du skal betale en parkeringsbot i Spania her

Fartskontroller og radar i Spania

Det er mange spanske fartskameraer. Disse boksene er malt grå og ofte ikke lett å se. De fotograferer alle bakfra. Du finner et interaktivt kart over alle kameraene på mapas.race.es (på spansk, klikk på “Radares” øverst). Noen kameraer er koblet i par og vil beregne gjennomsnittshastigheten din over en avstand – uten advarsel. Du vet ikke om du har fått en fartsbot før du mottar et brev i posten. Hvis du bestemmer deg for å ignorere boten, vil myndighetene slå ned veldig hardt på det, og dette kan koste deg mye ekstra penger.

Poeng systemet i Spania

I Spania starter du med 12 poeng og mister førerkortet ditt når du er nede på null. Her er en oppsummering av poeng som ikke er relatert til fart:

Trekk av seks poeng
– Kjøring i alkoholpåvirket tilstand (over 50mg per 100ml)
– Nekter å ta blåsetest eller narkotikatest
– Uaktsom kjøring eller deltakelse i uautoriserte kjøretøyer
– Kjøring i feil retning
– Kjøring i kjøretøy som bruker trafikkovervåkingssystemer

Trekk av fire poeng
– Kjøring i alkoholpåvirket tilstand (over 25mg per 100ml)
– Ikke stoppe ved: rødt lys, stoppskilt og overgangsfelt, samt manglende overholdelse av signaler fra en politibetjent
– Farlig forbikjøring
– Kjøring med ugyldig førerkort eller kjøring av et kjøretøy som ikke er egnet stand for trafikk.
– Rygging på motorvei
– Ikke holde god nok avstand fra kjøretøyet foran deg

Trekk av tre poeng
– Kjøring uten lys i dårlig sikt
– Bruk av håndholdt mobiltelefon eller bruk av hodetelefoner under kjøring
– Ikke bruke sikkerhetsbelte eller hjelm når du kjører på motorsykkel
– U-sving som ikke overholder loven for trafiksikkerhet
– Bruk av en radar detektor

Trekk av to poeng
– Stopp på høyde eller i en tunnel

Førere som mister alle sine poeng, mister automatisk førerkortet. For å få tilbake sitt førerkort må førerne ta kjøreprøven på nytt og ta rundt 30 obligatoriske kjøretimer. Førerprøven kan ikke tas før etter minst seks måneder etter den siste kjøringen, og kan kun tas en gang hvert annet år. De som har mistet poeng, men fortsatt har poeng igjen på kjørerkortet, gjenvinner sine poeng to år etter deres siste lovbrudd. Gode ​​sjåfører uten tapte poeng får ytterligere to poeng etter tre år, og et ytterligere poeng etter fire år, noe som gir dem maksimalt 15 poeng. Hvis du får reduksjon av poeng på ditt førerkort, vil dette ofte øke premien på bilforsikringen i Spania, så det er en god ide å prøve å unngå å miste poeng.

Trenger du leiebil i Spania? Bruk skjemaet under for garantert best prisRelaterte emner for leiebil i Spania
Bilutleietips
Spørsmal og svar om leiebil i Spania
Bilutleiefirmaer Spania
Tips om leiebil i Spania
Erfaring leiebil Spania